Polish Breeds                  

     kongres ras polskich     

  Polish breeds

 Polski Owczarek Nizinny

 

charty polskie 1

 

Ogar Polski

 

Gończy Polski

 

Polski Owczarek Podhalański

Group 1

Polski Owczarek Nizinny (Polish Lowland Sheepdog) Polski owczarek nizinny - FCI 251

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Group 6
Chart Polski (Polish Greyhound) Chart polski - FCI - 333
 
 
 
 
 
 Ogar Polski (Polish Hound) Ogar Polski - FCI 52
 
 
 
 
 
 
 
 
Gończy Polski (Polish Hunting Dog) Gonczy polski - FCI 354
 
 
 
 
 
 
 
Group 10
Polski Owczarek Podhalanski (Tatra Shepherd Dog) Owczarek podhalanski - FCI 252