The Main Board of ZKwP hereby informs that the proposed change of the location of the EURODOGSHOW 2018 was accepted by FCI on Jan.11th, 2018. The new location is PTAK WARSAW EXPO in Nadarzyn/Warsaw.The date remains unchanged, i.e. October 11-14th, 2018.,

 


                                                                    
 REGULAMINY

Prawo o Stowarzyszeniach (PDF)
Statut ZKwP (PDF)
Regulamin poboru (opłacania) składek członkowskich ZKwP
Regulamin Zjazdu Delegatów (PDF)
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia (PDF)
Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej (PDF)
Regulamin Oddziałowej Komisji Rewizyjnej (PDF)
Regulamin Sądów Koleżeńskich ZKwP (PDF)
Regulamin Odznaki Honorowej ZKwP (PDF)
Regulamin Komisji Hodowlanych i Sekcji Ras (PDF)
Regulamin Klubu Rasy - komisji ZG (PDF)
Regulamin Klubu Rasy (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 - dodatkowe wymogi hodowlane (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 A - zasady przesunięć między odmianami ras oraz zasady kojarzenia między odmianami ras (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 B - wniosek o zmianę przynależności do odmiany rasowej (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 11 i 11a - zasady współwłasności psa (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 12 - wykaz ras wielkogłowych i miniaturowych (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 13 - przepisy dotyczące inseminacj suk/sztucznego zapłodnienia (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 14a - potwierdzenie pobrania materiału do badań (PDF)
Regulamin licencji hodowlanej owczarków niemieckich (KOERUNG)
Certyfikat licencji hodowlanej owczarków niemieckich
Formularz licencji hodowlanej owczarków niemieckich
Regulamin Sędziów i Asystentów Kynologicznych (PDF)
Regulamin Wystaw Psów Rasowych ZKwP (PDF)
Regulamin Wystaw Psów Rasowych ZKwP (PDF) - załącznik nr 1 - Zasady organizacji wystaw owczarków niemieckich (PDF)
Regulamin Wystaw Psów Rasowych ZKwP (PDF) - załącznik nr 2 - Wykaz ras psów ocenianych na stole
Regulamin Wystawy Championów (PDF)
Regulamin konkursu Młody Prezenter (PDF)
Regulamin organizacyjny Komisji Szkoleniowych ZKwP (PDF)
Systematyka ras FCI (PDF)
Regulamin FCI (PDF)
Regulamin Wystaw Psów Rasowych FCI (PDF)
Regulamin Sędziów Wystawowych FCI (PDF)
Międzynarodowy Regulamin Hodowlany FCI (PDF)
Zasady przyznawania tytułu Międzynarodowego Championa FCI (PDF)

      Pliki w formacie pdf

 

 ♦ STRONA GŁÓWNAO NASZARZĄD GŁÓWNYODDZIAŁYKONTAKTAKTUALNOŚCIZANIM KUPISZ PSABAZA SZCZENIĄT I REPRODUKTORÓWDOKUMENTY I PROCEDURYSPRAWY HODOWLANEREGULAMINY I FORMULARZESZKOLENIEWYSTAWYSĘDZIOWIE KYNOLOGICZNIKLUBY RASKWARTALNIK PIESWZORCE RAS FCI